Ritka vonuló madarak a Fekete-réten

2014-11-06

Ritka, vonuló madárfajok példányait láttuk nagyszámban a Pentezug projektterületen lévő Fekete-réten. Vörösnyakú lúdból 179, míg kis lilikből 5 példányt figyeltünk meg vegyes vadlúdcsapatban. A fokozottan védett madarak megjelenése a projekttevékenység miatti javuló élőhelyeket jelzi, hiszen mindkét faj a rövid füvű, jól legeltetett gyepeken táplálkozik, míg deleléskor a nyílt vízfelülettel rendelkező élőhelyeket keresi. A terület továbbá tradicionális daruéjszakázó hely is, amelyen idén rekordszámú, 14 700 daru (Grus grus) töltötte éjszakáját a vonulások csúcsidőszakában.

A vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) egy Szibéria tundráin fészkelő, kistermetű lúdfaj, mely egyike a legszebbeknek. Egyes állományai az őszi és tavaszi vonulás során a Kárpát-medencén is keresztül haladnak, kisebb számban át is telelnek. Elsősorban hazánk keleti felében jelennek meg, de kisebb csapatai a Dunántúlon is feltűnhetnek.

Vörösnyakú ludak nagy lilik csapatban (fotó: Balla Dániel)

A kis lilik (Anser erythropus) Európa egyik legritkább fészkelő madárfaja. Skandináviában fészkelő populációja az egyetlen Európában, így védelme kiemelten fontos feladat. E populáció számára a Hortobágy fontos pihenőhelyként szolgál a vonulás során, így hazánk is nagy szerepet vállal a populáció védelmében. (További információ a Kis lilik védelmi LIFE+ program - LIFE10 NAT/GR/000638 honlapján.)

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján mindkét faj szerepel, státuszuk szerint a vörösnyakú lúd veszélyeztetett, a kis lilik pedig sérülékeny. Magyarországon fokozottan védettek, természetvédelmi értékük egyedenként 1 000 000 Ft.

A Petezugi projektterületen korábban rizsgátak és csatornák is voltak, ezek közül a Kungyörgyi-halastó lecsapoló csatornája még mindig elvezeti a vizet. Ezeknek a természetes vízháztartásra gyakorolt negatív hatásai a projekt keretén belül megszüntetésre kerülnek, így lehetőség nyílik a legelőtavak vízgyűjtő területének helyreállítására.