Átfogó projektvezetés és a projekt haladásának nyomon követése

F.1) Átfogó projekt működés

Az akció célja a projekt sikeres működésének biztosítása a megvalósítási időszak alatt.

F.2) A projekt előrehaladásának követése

Az akció célja a projekt előrehaladásának szoros nyomon követése, mely eredményeként az esetleges változások, késések időben felismerhetővé és kezelhetővé válnak. Az akció része a projekt partnerek rendszeres találkozója.

F.3) „Life after Life” kezelési terv

A projekthez kapcsolódó zárójelentés tartalmaz egy kezelési tervet, mely betartása biztosítja a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi elvárásainak megfelelően.

F.4) Hálózatépítés

Az akció célja, hogy a pályázat megvalósítása során minél szélesebb kapcsolatrendszert építsünk ki hasonló LIFE pályázatok megvalósítóival, egy olyan hálózatot építsünk ki, melyben hasznos tapasztalatcsere bonyolítható.

A projekt partnerei kapcsolatot építenek ki a Hortobágy és tágabb térségében megvalósult, éppen megvalósuló és tervezett LIFE és egyéb Európai Uniós forrásból támogatott pályázat kedvezményezettjeivel. A HNPI, mint a legnagyobb magyar nemzeti park és a Nonprofit Kft., mint a legnagyobb hazai biotermelő cég kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. A HTE szintén nemrégiben kezdte el a Hortobágyot népszerűsítő előadói fórumait.

Az projekt során szoros kapcsolatot építünk ki és ápolunk a Debreceni Egyetemmel, elsősorban a különböző monitoring munkálatok kapcsán.

A projekt keretében kialakított bemutatói infrastruktúra (E.3 Akció) lehetővé teszi évi 30.000 ember számára a projekt eredményeinek bemutatását.

A projekt részeként facebook oldalt indítunk és tartunk fenn, melyen az aktuális híreinket jelentetjük meg.

A projekt során három projekt munkatárs (Nonprofit Kft., HTE) látogatást tesz a sztyeppzónában található országok egyikében, hogy a helyi természetvédelmi kollégákkal kapcsolatot alakítson ki, valamint információkat szerezzen a legelőtavak referencia állapotának meghatározásához.

A projekt honlapján rendszeresen jelentetünk meg hírlevelet, melyet a hasonló projektet munkatársaihoz és a nemzeti döntéshozókhoz és érintettekhez juttatunk el.