Tevékenységek

  1. Előkészítő tevékenységek, akciók terveinek és a projekt vezetésének kidolgozása

A.1) Átfogó projektterv kidolgozása

A.2) Részletes környezeti hatásvizsgálat

A.3) Vízjogi engedélyes terv és engedélyeztetés

A.4) Erdőkivágási tervek és engedélyek

A.5) Magasépítési tervdokumentációk és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek

  1. Földvásárlás

B.1) Erdő kompenzációs díj

B.2) Földvásárlás

  1. Konkrét természetvédelmi intézkedések

C.1) Nagy-réti csatorna megszüntetése

C.2) Gát és csatornarendszer megszüntetése a Kondás projektterületen

C.3) Halastavi lecsapoló csatornák megszüntetése, építése és részleges megerősítése

C.4) Vízkormányzási műtárgyak felszámolása a zámi projektterületen

C.5) Legeltetést megelőző tevékenységek: szerves anyag mechanikai eltávolítása

C.6) Magas szintű, ökológiai legeltetés az északi és szelencési projektterületeken

C.7) Magas szintű, ökológiai legeltetés a zámi és pentezugi projektterületeken

C.8) Természetvédelmi szempontból értéktelen, telepített erdők felszámolása

C.9) Szén-dioxid kibocsájtás csökkentése a szerves melléktermékek bio fűtőanyagként való újrahasznosításán keresztül

  1. A projekt hatásainak vizsgálata

D.1) Madártani monitoring és a helyreállított sztyepptavak vízkémiai vizsgálata

D.2) Kétéltű monitoring

D.3) Vízi makrogerinctelen monitoring

D.4) Botanikai monitoring

D.6) Akciók költség-haszon elemzése

D.7) Társadalmi-gazdasági elemzés

  1. Tájékoztatás és a projekt eredményeinek bemutatása, ismertetés

E.1) Konferencia és tanulmányút a Pannon ökorégió szakértőinek és fórum a helyi gazdálkodóknak

E.2) Laikusoknak szóló beszámoló a projektről

E.3) Infrastrukturális háttér létrehozása a projekt eredményeinek bemutatására Hortobágyi-halastón

E.4) Kiállítás a legelőtavakról

E.5) Legeltetési kézikönyv kiadása (nyomtatott és e-book formában)

E.6) Honlap a LIFE+ projektről

E.7) Média megjelenések generálása és tudományos cikkek megjelentetése

  1. Átfogó projektvezetés és a projekt haladásának nyomon követése

F.1) Átfogó projekt működés

F.2) A projekt előrehaladásának követése

F.3) „Life after Life” kezelési terv

F.4) Hálózatépítés