Földvásárlás

B.1) Fakivágási illeték

Egy 6,3 hektáros erdő kivágására kerül sor a szelencési projektterületen (Tekeszarvi-erdő). Ez az egység üzemtervezett erdő, amely eredetileg ültetett kocsányos tölgyből (Quercus robur) állt, ám napjainkban az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) kezd dominálni az állományban. Az ültetvény jellegű erdő biológiai értelemben nem hordozza magán a természetes vagy természetszerű erdők jegyeit, nincs megfelelő gyep-, illetve cserjeszintje. A részben őshonos fajokból álló ültetett erdőt a szikfásítási kísérletek időszakában ültették, a benne található hazai fajok – a talajadottságok következtében – önálló megújulásra képtelenek. A hortobágyi puszta töretlen látóképét megtörő mesterséges erdő a földön fészkelő madárfajok (pl. túzok – Otis tarda, bíbic – Vanellus vanellus, nagy goda – Limosa limosa) predátorai. A kivágásra kijelölt erdőben releváns természeti érték nem található.

Az erdő üzemtervből való kivonásához szükség van az erdővédelmi járulék megfizetésére.

Az ültetvényerdő kivágása után az egész terület legeltetve lesz megakadályozva ezzel az egyes invazív fafajok újrasarjadását.

B.2) Földvásárlás

Egy jelenleg magántulajdonban álló, de védett Natura2000 területen fekvő ~29 hektáros föld megvásárlására kerül sor a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által.

Mivel korábban a terület rövid ideig halastóként üzemelt a földvásárlással lehetővé válik a jelenleg ott található csatorna és gátrendszerek felszámolása, a terület integrálására a környező vizes élőhelyekkel. A földmunkák befejeztével visszaállhat a korábbi Csúnya-föld egyik sztyepp tavának természetes vízjárása.